EGEP

Nieuws

Januari werd gedoopt tot themamaand 'Diversiteit'

Aangezien diversiteit een realiteit is op elk vlak in onze samenleving, en dus zeker ook binnen onze begeleidingen, vonden we het belangrijk om hier als team meer inzicht in te verwerven. Zo willen we met meer sensitiviteit aan de slag gaan bij elk gezin. Hierbij denken we vooral aan de LGBTQI+ (*) gemeenschap, gelijkheid tussen man-vrouw en mensen met een migratieachtergrond.

Om het team alvast warm te maken, werd een must-watch lijst opgesteld met vele films en series rond dit thema. Ook stelden we een hele hoop boeken ter beschikking, zodat er ook op een informele manier met diversiteit kon kennis gemaakt worden.

Verder volgde elk lid van de werkgroep Diversiteit een vorming van OTA (**), om die dan terug te koppelen naar de grote groep. We kregen zeer boeiende info mee rond migratie en verlieservaringen, gezinshereniging en racisme. Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in deze thematiek.

We nodigden ook de diversiteitsdienst van Stad Brugge uit om ons een online lezing te voorzien. De diversiteitsdienst legde ons uit wat zij vanuit hun dienst allemaal organiseren, denk maar aan fietscursussen, een meertalig koor, acties rond internationale vrouwendag... Ze stelden ook Habiba Kerouach (L) en Cynthia Owembabazi (R) voor. (zie foto) Zij zijn de twee ‘toeleiders in diversiteit’. Ze zijn voor allerhande vragen, hulp en wegwijs beschikbaar in het Huis van de Bruggeling

Zelf maakten we ook een overzicht met bestaande projecten in Noord-West-Vlaanderen, waar beroep op kan gedaan worden door onze gezinnen.

Als laatste werd er nog een gastspreker uitgenodigd vanuit vzw KLIQ (***). Helaas moest dit uitgesteld worden gezien de corona-maatregelen, maar we krijgen deze normaal gezien nog te goed in maart. Dan zal hij ons wegwijs maken in alles wat te maken heeft met gender en seksualiteit. We kijken er alvast naar uit!

 

Natuurlijk wordt dit thema na deze maand niet zomaar vergeten. Het werkgroepje 'Diversiteit' blijft bestaan om onze inzichten door te trekken en zo te blijven streven naar een inclusieve werking.

(*) Het Ondersteuningsteam Oost- en West-Vlaanderen (OTA) is een erkende vzw en wordt financieel ondersteund door het Agentschap Jongerenwelzijn. Hun opdracht bestaat uit het ondersteunen van de hulpverleners, teams en organisaties in het groeien in cultuursensitief werken.

https://www.otavzw.be/#

 

(**) Dit is een letterwoord om seksuele, gender- en geslachtsdiversiteit aan te duiden. L= lesbisch, G= gay (homo), B= biseksueel, T= transgender, Q= queer, I= intersekse. De 'plus' staat dan voor alle personen en groepen die buiten de (cis)gender- en heteronorm vallen, maar niet onder 1 van de genoemde letters. 

 

(***) KLIQ is het vorming- en trainingscentrum van çavaria dat werkt rond gender- en seksuele diversiteit. Je kan bij hen terecht voor vormingen, trajectbegeleiding en webinars rond het LGBTI-thema. 

https://www.kliqvzw.be/

BRUGGE

Moerkerkse Steenweg 4
8310 Brugge
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be

OOSTENDE

Louisastraat 7
8400 Oostende
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be