EGEP

Sara Ballière

Gezinscoach

Toine Perneel

Coördinator

Vicky Brusselle

Gezinscoach

Simon Vromman

Gezinscoach

Micha Milh

Gezinscoach

Sil Devos

Gezinscoach

Sarah Mussely

Gezinscoach

Saar Vanhooren

Gezinscoach

Nadieh Schellekens

Eerstelijnspsycholoog

Lindsay Jeffries

Gezinscoach

Lina Dhaens

Gezinscoach

Lieve Huyvaert

Gezinscoach

Laure De Wasch

Gezinscoach

Laure Vanderbeke

Gezinscoach

Klaar Herman

Gezinscoach

Kimberly Neirinck

Beleidsondersteuner

Kelly Vanderbeke

Gezinscoach

Joke Deslypere

Eerstelijnspsycholoog

Jocelyne Sieuw

Gezinscoach

Iris De Backer

Gezinscoach

Inge Van Deursen

Gezinscoach

Ethel Bolle

Gezinscoach

Daisy George

Gezinscoach

Siska Creyf

Gezinscoach

Marijke Ballegeer

Gezinscoach

Heather Van Overstraeten

Gezinscoach

Leonie Panen

Eerstelijnspsycholoog

De medewerkers van één gezin één plan Noord-West-Vlaanderen komen uit verschillende diensten en voorzieningen in de jeugdhulp; Algemeen Welzijnswerk (CAW), Kind & Gezin en Jeugdhulp (Agentschap Opgroeien), Onderwijs (CLB), Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Personen met een beperking (VAPH). Op die manier leren we bij van elkaar en kunnen we een brede vorm van ondersteuning bieden.

BRUGGE

Prins Karellaan 2A
8310 Brugge
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be

OOSTENDE

Louisastraat 7
8400 Oostende
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be