EGEP

Welkom bij één gezin één plan Noord-West-Vlaanderen

Ondervind je met je gezin problemen? Eén gezin één plan helpt gezinnen met kinderen en jongeren tussen de 0 en 25 jaar. In samenwerking met andere hulpverlenende organisaties gaan we lange wachttijden uit de weg. We starten gratis op binnen de 30 dagen.

Een klein meisje die een selfie neemt samen met haar papa en mama in een park.

Draagt jouw gezin heel wat bezorgdheden met zich mee? Of ken jij een gezin dat nood heeft aan ondersteuning?
Maak dan een telefonische aanmelding op 050 66 46 00. Voor het gezin voorzien we ook een contactformulier via deze website.

Telefonisch aanmelden kan op:

maandag en dinsdag tussen 13u en 17u
woensdag en vrijdag tussen 9u en 12u30

Snelle en flexibele jeugdhulp

De nood aan jeugdhulp is hoog, maar de wachttijden kunnen tot maanden oplopen. Eén gezin één plan werkt samen met basisvoorzieningen zoals het CAW, CLB, Huizen van het kind… en meer gespecialiseerde hulpverlening. Binnen de 30 dagen zitten we samen met jouw gezin voor een kennismakingsgesprek met onze gezinscoach en/of psycholoog. Ons doel? Jouw gezin kortdurend versterken zodat je zelf terug aan de slag kan met je vragen en zorgen.

Een vader die zijn dochter draagt en samen wandelen in de velden.
Een jongen die met een grote glimlach in een rolstoel zit terwijl hij een paarse bloem vastheeft.

Hoe gaan we te werk?

De krachten en ideeën van jouw gezinsleden en netwerk zijn telkens het uitgangspunt. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek krijgt elk gezin een hulpverlener toegewezen die alles nauwgezet opvolgt. Eerst bepalen alle gezinsleden waarin ze verandering willen zien en op basis daarvan formuleren we een werkbare hulpvraag. Vanuit die vraag bouwen we samen een plan op en bespreken we hoe dit plan in realiteit kan toegepast worden. De ondersteuning is volkomen gratis en duurt zo lang als nodig.

Eén gezin één plan Noord-West-Vlaanderen is actief in

Staat jouw gemeente er niet tussen?

Eén gezin één plan is actief over heel Vlaanderen.

Kom je uit Zuid-West-Vlaanderen?

Woon je in de Westhoek of Midden-West-Vlaanderen?

BRUGGE

Moerkerkse Steenweg 4
8310 Brugge
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be

OOSTENDE

Louisastraat 7
8400 Oostende
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be