EGEP

Nieuws

Vrijwilligersbeurs 2024

Op zaterdag 1 juni ging de vrijwilligersbeurs door in het wijkcentrum De Xaverianen, te Sint-Michiels, Brugge.  Het was “the place to be” voor elke organisatie die met vrijwilligers werkt om zich voor te stellen en voor mensen op zoek naar vrijwilligerswerk, om er een kijkje te komen nemen.

Voor ons was dit de eerste keer, gezien we volop bezig zijn onze vrijwilligerswerking uit te bouwen.  We konden er vanuit één gezin één plan samen met een 25 tal andere organisaties onze werking bekend maken en aangeven op welke manier vrijwilligers een meerwaarde kunnen betekenen voor onze gezinnen.  We geloven dat ze zo onze dienst kunnen versterken.   Zo zien we mogelijkheden om een vrijwilliger in te zetten in een gezin als buddy voor één van de gezinsleden, binnen huiswerkondersteuning, administratieve of praktische ondersteuning, kind-ondersteuning, in functie van vrijetijdsbesteding, het toe leiden naar bepaalde diensten, het uitvoeren van bepaalde klusjes, als tolk,… Vanzelfsprekend hoeft een vrijwilliger niet al deze taken te kunnen / willen opnemen. Graag maken we een poule aan van mensen waarvan we weten waar hun interesse naartoe gaat, wat hun talenten zijn,  Om zo een match te vinden tussen wat een vraag is in een gezin en waar een vrijwilliger een antwoord kan op bieden.   We geloven sterk in de meerwaarde voor beide partijen !

Er kwamen heel wat geïnteresseerden langs op de beurs en ook aan onze stand.  We mochten heel wat namen noteren, waarmee we mogelijkheden verder kunnen verkennen en waar we hopelijk in de toekomst beroep op kunnen doen. Het was leuk te merken dat er heel wat mensen de jeugdhulp een warm hart toedragen aan wie we onze hartsnoepjes en koekjes mochten uitdelen.

Daarnaast konden we onze dienst op die manier terug wat ruimer bekend maken. Het was interessant om ook andere bestaande organisaties die tevens met vrijwilligers werken te leren kennen.  Dit gezien we ook hier op inzetten en bekijken waar we hier al kunnen beroep op doen, wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zo vloeide uit de contacten op de beurs ,oa. een nauwere samenwerking voort met televestiaire van het CAW.

Het was een leuke ervaring, met heel wat leuke contacten. 

 

Inge – gezinscoach en actief in werkgroep burgerinitiatieven

BRUGGE

Moerkerkse Steenweg 4
8310 Brugge
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be

OOSTENDE

Louisastraat 7
8400 Oostende
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be