EGEP

Nieuws

Plandag 2024

Op 24 april ging onze jaarlijkse plandag door in wijkcentrum Xaverianen. Hét moment om met het voltallige team onze huidige werking grondig onder de loep te nemen en na te denken over de toekomst.

Een toekomst waarbij één gezin één plan steeds sterker verankerd wordt in de zorg en ondersteuning voor jongeren en gezinnen en een belangrijke rol speelt in de verdere uitrol van de beleidsvisie 'Vroeg en Nabij'.

We blikken met enige trots terug op de afgelopen 3 jaar en kijken naar de nieuwe uitdagingen waar we voor staan. Een nauwere samenwerking met onderwijs en de internaten die recent werden overgeheveld van onderwijs naar welzijn. Flexibele hulp na crisisbegeleiding in gezinnen. Een nieuwe samenwerking met gezinszorg. Verder vorm geven aan onze vrijwilligerswerking. En dat alles vanuit onze krachtige visie.

 

Een goed gevuld programma, strak timemanagement, afwisseling tussen keihard brainstormen en boeiende, verbindende tussendoortjes op een toplocatie, bleken een fantastisch recept voor een meer dan geslaagde plandag!

 

Geschreven: Sil

BRUGGE

Moerkerkse Steenweg 4
8310 Brugge
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be

OOSTENDE

Louisastraat 7
8400 Oostende
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be