EGEP

Nieuws

één gezin één plan in Brussel

Op 6 oktober namen wij deel aan een 1G1P-dag in Brussel, waar er vanuit elke regio uit heel Vlaanderen een delegatie uitgenodigd werd. Om het thema ‘Instroom en profilering’ onder de loep te nemen, en te bekijken waar onze verschillen en gelijkenissen liggen, werd er aan iedereen gevraagd om een TED-talk voor te bereiden. Benieuwd hoe die van ons er uit zag? Lees dan zeker hieronder onze tekst. We kozen ervoor om onze metafoor van de boot te illustreren met kinderkleurplaten.

Wanneer er ons gevraagd werd om een focus te kiezen binnen het thema instroom en profilering, dachten wij direct aan onze visie om zo vroeg en nabij mogelijk een rol te kunnen spelen. Vanuit eén gezin één plan Noord-West-Vlaanderen zien we dit als onze centrale focus, vertrekkende vanuit de visie van 1 Gezin – 1 Plan, en willen ons blijvend zo profileren. Uiteraard is dit in de realiteit niet altijd mogelijk en merken we dit aan onze instroom. Als een nog redelijk jonge dienst, nog maar een dik jaar actief, is het net extra belangrijk voor ons om in te zetten op die laagdrempelige profilering en willen we jullie hier vertellen waar we dan net op inzetten.

We gebruiken doorheen ons verhaal de metafoor van de boot (als het gezin), zoals ook gebruikt wordt in het handboek van 1G1P. Hier willen we bij wijze van spreken al van bij zonsopgang kunnen coachen, indien nodig.

We streven dit na door de gezinnen centraal te zetten doorheen onze werking en zo laagdrempelig mogelijk te werken.

We merken dat we er in de praktijk vooral in slagen om erg nabijte zijn. Concreet betekent dit dat we binnen de 30 dagen op kennismaking komen, altijd aan huis komen én we ervoor kiezen om altijd (tijdens de kantooruren) telefonisch bereikbaar zijn.

We streven dit na door de gezinnen centraal te zetten doorheen onze werking en zo laagdrempelig mogelijk te werken.

We merken dat we er in de praktijk vooral in slagen om erg nabijte zijn. Concreet betekent dit dat we binnen de 30 dagen op kennismaking komen, altijd aan huis komen én we ervoor kiezen om altijd (tijdens de kantooruren) telefonisch bereikbaar zijn.

We komen zowel ‘vroeg’ als ook ‘later’ in trajectentussen. Zo hebben we gezinnen waar wij de eerste hulpverlening zijn, maar ook gezinnen waar er verschillende andere diensten betrokken zijn. Ook al is er bijvoorbeeld al jeugdrechtbank betrokken, toch gaan we op basis van de vragen van het gezin samen zoeken naar de nodige veranderingen en kijken we wie daarbij kan helpen. We zien ons dan soms als een vuurtoren, wanneer het nodig is dat we in die coördinerende rol stappen.

Zo merken we ook na ons traject een spectrum aan vervolgen: idealiter kunnen de gezinnen op eigen kracht verder, maar vaak is er nog een nood aan gespecialiseerde hulp. Op die manier zien we dit eigenlijk ook als een vorm van preventie, omdat we dan via hun vragen een ingang krijgen en verdere escalatie vermijden.

Aangezien dat we nog altijd streven dat een gezin zo vroeg mogelijk bij ons terecht komt, willen we de drempels voor hen meer verlagen. Zo gaan we bewust onze folders afgeven bij huisartsen, wijkgezondheidscentra, bibliotheken, scholen, dagmoeders, … om zo in te zetten op een ruimere bekendmaking en profilering. Het is verder ook steeds onze doelstelling om nog meer bekend te worden in onze buurten en informelere samenwerkingen aan te gaan. Hier krijgen we binnenkort ook nog vorming rond.

We kiezen er ook voor om het gezin aan het roer te zetten van de boot, door hen zoveel mogelijk zelf te laten aanmelden, zelf een hulpvraag te laten stellen. We doen dit door dit systematisch te bevragen bij aanmelders: kan het gezin zelf aanmelden, eventueel met ondersteuning? Soms bellen we ze sowieso nog op, om echt hún vragen te filteren.  Ook hier probeerden we de drempel lager te maken door vlot telefonisch bereikbaar te zijn (zodat ze niet eindeloos moeten proberen en opgeven), maar ook de optie te geven om iets te vullen via de website. Dan gaat dit over een korte vraag, waarop we dan zelf terugbellen.

Zo zetten we hen al van in het begin in hun kracht én we merken dat een aanmelding duidelijker en zuiverder is om mee aan de slag te gaan wanneer het gezin zelf aanmeldt.  Op die manier komen we vlotter tot een goede vraagverheldering om dit op aanmeldingsteam te bespreken.

Wanneer het gezin niet in de mogelijkheid is om zelf aan te melden, zetten we ook erg in op een goede vraagverheldering, waarbij we ook hier de nadruk leggen op de vragen van het gezin zelf.  Het gezin houdt immers de regie over het traject. Het gezin is de kapitein van het schip. Het is daarom voor ons erg belangrijk om bij een aanmelding na te vragen of alles is doorgesproken met het gezin, of ze van alles op de hoogte zijn.

Wanneer het gezin geen vraag (meer) heeft, beginnen we er niet aan of stoppen we ons traject.  We staan naast het gezin.We leggen de nadruk coachen,niet op begeleiden.  We gaan enkel aan de slag met de vragen van de gezinnen zelf, niet met de bezorgdheden van de aanmelders.  We merken dat dit nieuw is en we botsen dan ook soms op teleurstelling of verontwaardiging bij collega hulpverleners. Ook hier is bekendmaking en profilering nog verder nodig.  We nemen dan ook de tijd om aanmelders mee te nemen in onze visie, waar we voor staan, wat we kunnen bieden, wat kan verwacht worden, … Indien we zelf niet opstarten, zoeken we mee wat wel mogelijk is, voor het gezin, en verwijzen we eventueel door naar gespecialiseerde diensten.

Aanmeldingen worden besproken op ons wekelijks Aanmeldingsteam, dat samengesteld is met vast team uit alle verschillendesectoren, met ook een eerstelijnspsycholoog en een consult verontrusting vanuit het OCJ. We gaan soms ook andere diensten, zoals positieve heroriëntering, uitnodigen om samen de juiste inschatting te maken.

Er wordt steeds in samenspraak met het gezin bekeken of een ELP een meerwaarde kan betekenen. De ELP kan dan ook vlot ingeschakeld worden in een lopend traject. We kozen er bewust voor dat er niet afzonderlijk kan aangemeld worden voor een eerstelijnspsychoog. We geloven namelijk sterk in een multidisciplinaire aanpak en de meerwaarde van samenwerking. De ELP komt ook aan huis/mobiel (tenzij anders aangewezen), wat tevens de drempel verlaagt. 

De verschillende vragen van de verschillende gezinnen zijn enorm uiteenlopend. Dit kan gaan van ouders die niet weten hoe ze het slaapprobleem moeten aanpakken van hun kind, naar een tiener die even de weg kwijt is, naar een alleenstaande papa die wat meer structuur in huis wil… Zo werken we altijd op maat en vraaggericht. Het is soms moeilijk om onszelf voor te stellen aan een andere dienst, omdat we niet met een aanbod werken. Het gezin bepaalt hoe we aan de slag gaan.

BRUGGE

Moerkerkse Steenweg 4
8310 Brugge
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be

OOSTENDE

Louisastraat 7
8400 Oostende
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be