EGEP

Vacature gezinscoach

Jobs

Als gezinscoach bied je laagdrempelige, kortdurende , krachtgerichte en netwerkgerichte hulp voor kinderen/jongeren en hun gezinnen vanuit de basisvisie ‘één gezin – één plan’.

Vacature gezinscoach

Als gezinscoach bied je een laagdrempelige, kortdurende, krachtgerichte en netwerkgerichte ondersteuning voor kinderen/jongeren en hun gezinnen vanuit de basisvisie ‘1Gezin-1Plan’.

jouw profiel

 

 • Je bent gezinsgericht, integer, creatief, zelfsturend, teamplayer en empathisch.
 • Je beschikt over voldoende veerkracht en  je bent flexibel.
 • Je hebt minimaal een passend Hbo-opleiding in de richting menswetenschappen afgerond (in het bezit van een diploma).
 • Je hebt kennis van intersectorale netwerken en je kunt je correct begeven in een intersectoraal samenwerkingsverband.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart.
 • Je hebt kennis van kracht- ervarings- en oplossingsgericht werken.
 • Je hebt kennis van het werken met een gezinsplan, doelen formuleren – realiseren en evalueren.
 • Je kan een gezond basisopvoedingsklimaat creëren.
 • Je kan zowel non-verbaal, verbaal als schriftelijke communicatie – en gesprekstechnieken toepassen.
 • Je kan werken met de nodige ICT- toepassingen (bv. outlook, registratiesysteem,…).
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal en noties van het Frans en Engels.

 

Dan ben je onze witte raaf!

ons aanbod

De tewerkstelling is altijd via een voorziening uit het samenwerkingsverband, die jou op zijn beurt ter beschikking stelt  van één gezin één plan Noord West-Vlaanderen.

Eén gezin één plan Noord-West-Vlaanderen is actief in de  eerstelijnszones:  Brugge – WE40 – Oostende-Bredene – Oostkust

Werkplek in Brugge en/of Oostende

Interesse?

Je kan meer info krijgen op het nr.  0487/470160 of via mail.

Solliciteren met motivatiebrief en CV  naar Toine Perneel,  toine.perneel@1g1pnwvl.be

jouw verantwoordelijkheden

Tijdens zo’n traject gaan je samen op pad en zijn de krachten en vragen van de gezinsleden en hun netwerk steeds het uitgangspunt. Het is de bedoeling om het gezin kortdurend te versterken om weer zelf aan de slag te gaan met hun vragen en noden. Je doet dit aan de hand van een plan, dat je samen met het gezin opstelt. Het is belangrijk dat het gezin de regie in handen houdt en dus zelf bepaalt hoe dit plan er uitziet.

 

Anderzijds draag je de nieuwe inzichten en expertise die je opbouwt binnen één Gezin één Plan Noord-West-Vlaanderen ook actief uit naar jouw moederorganisatie en ruimer binnen de jeugdhulp. Je wil verbindend én inspirerend zijn naar de andere actoren in het werkveld en actief bijdragen aan de uitbouw van een gedeelde visie en gedeelde verantwoordelijkheid bij de ondersteuning van de gezinnen.

 

BRUGGE

Prins Karellaan 2A
8310 Brugge
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be

OOSTENDE

Louisastraat 7
8400 Oostende
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be