EGEP

Vacature Eerstelijnspsycholoog

Jobs

Als gezinscoach bied je laagdrempelige, kortdurende , krachtgerichte en netwerkgerichte hulp voor kinderen/jongeren en hun gezinnen vanuit de basisvisie ‘één gezin – één plan’.

Vacature Eerstelijnspsycholoog

Als ELP bied je enerzijds laagdrempelige, generalistische psychologische hulp anderzijds gerichte zorg bij een hulpvraag van een kind of jongere en zijn/haar context. Je interventies zijn krachtgericht met oog op het stimuleren van de zelfredzaamheid. Indien nodig stem je gericht af op omliggende zorg en/of leid je het kind/jongere toe naar meer gespecialiseerde hulp.

jouw profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma Psychologie. Een bijkomende opleiding eerstelijnspsychologie wordt aanbevolen. Je beschikt over een rijbewijs en wagen.

Competenties:

 • Gezinsgericht
 • Betrokkenheid/integriteit
 • Teamplayer
 • Netwerkversterkend werken
 • Zelfsturing
 • Zelfontplooiing
 • Empathie/luisterbereidheid
 • Veerkracht/draagkracht
 • Krachtgericht ondersteunen van het kind of de jongere
 • Klinisch analyseren
 • Creativiteit

ons aanbod

Aanbod:

 • Vervangingscontract (ziekte)
 • Werken binnen een boeiend intersectoraal multidisciplinair team
 • Tewerkstellingstijd bespreekbaar: 38/38 (100 %) of 19/38 (50%) VTE
 • Verloning volgens IFIC-barema`s
 • Tussenkomst in woon-werkverkeer
 • Start tewerkstelling: zo snel mogelijk
 • Standplaats: Oostende of Brugge

 

Meer info, bel met Toine Perneel, coördinator van 1G1P: 0487 / 47 01 60of toine.perneel@1g1pnwvl.be 

jouw verantwoordelijkheden

Je hoofdtaak bestaat uit het bieden van psychologische hulp binnen de eerstelijnszorg. We beogen ongeveer 6 a 8 contactmomenten met het kind/jongere, zijn/haar ouder(s) of betrokken personen. Dit omvat o.a. het opmaken van een belevingsonderzoek, psychoeducatieve interventies, uitklaren van intra- en interdynamieken, toelichten van je interventies en trainen en aanleren van coping vaardigheden. Binnen 1G1P is dit ook vaak in het licht van een complexe context.

We werken steeds mobiel, zo dicht en nabij als mogelijk binnen de gezinnen. Als ELP maak je integraal deel uit van het multidisciplinair team één Gezin één Plan Noord-West-Vlaanderen. De trajecten lopen dan ook steeds binnen een traject van en in nauwe samenwerking met de gezinscoach. Binnen deze visie kan er dan ook geen afzonderlijk en/of exclusieve vraag ELP gesteld worden.

Daarnaast maken andere aspecten zoals groepswerk, teamvergaderingen, intervisies, miniteams, uitwerking van het ELP-aspect binnen het team, beleidsmatig meedenken, enz. deel uit van je takenpakket.

Tot slot draag je de nieuwe inzichten en expertise die je opbouwt binnen één gezin één plan Noord-West-Vlaanderen ook actief uit naar jouw moederorganisatie én ruimer binnen de jeugdhulp. Je wil verbinden én inspirerend zijn naar de andere actoren in het werkveld en actief bijdragen aan de uitbouw van een gedeelde visie en gedeelde verantwoordelijkheid bij de ondersteuning van de gezinnen.

 

BRUGGE

Prins Karellaan 2A
8310 Brugge
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be

OOSTENDE

Louisastraat 7
8400 Oostende
050 66 46 00
info@1G1Pnwvl.be